, Més o menys, la meitat sud de França, excepte el litoral atlàntic

. Vegeu and . Kaspi, Le calendrier de la persécution des Juifs en France. 14. Per a poder passar la duana francesa, calia com a mínim el passaport en regla, el visat de sortida de França estès per l'Administració de Vichy i, a més, un salconduit per als jueus no francesos (que els permetia circular per França), i, segons el cas, Les Juifs pendant l'Occupation, i Klarsfeld, p.113

, naris autors dels documents, però no forçosament a la voluntat de falsejar la pròpia identitat. 106. AHG/GCG/EF, vol.270, p.350, 1943.

. Ahg/gcg/ef, Nina Mitrani, nascuda Birnbaum (declarada com a CAR en la fitxa de la presó de Figueres), era jueva, i futura membre de la Comunitat Israelita de Barcelona (CIB), vol.278, pp.449-451, 1943.

. Ahg/gcg/ef, , vol.288, p.12, 1943.

. Ahg/gcg/ef, , 1943270347.

, El 14 de setembre de 1942, el rabí Mordoch de Perpinyà escriu al bisbe d'Elna i de Perpinyà, monsenyor Bernard, per agrair-li tota la seva acció en benefici dels jueus, i més personalment d'haver-lo amagat per tal que no l'internessin a Ribesaltes. Feia poc que havien començat les deportacions dels jueus de Ribesaltes cap a Alemanya, Als Pirineus Orientals (França) se sap que l'Església i molts sacerdots implicats en la Resistència ajudaren els jueus, p.94

, enfrontar-se per, finalment, i en la majoria dels casos, aconseguir la manera de sortir d'Espanya i d'Europa. D'aquesta visió alhora general i singular dels fets en destaquen tres aspectes: -El nombre de persones en aquella situació. Tots els historiadors especialistes del tema 125 subratllen la immensa dificultat de calcular el nombre de refugiats que passaren per Espanya, sobretot pel que fa als jueus evadits de França (regularment o clandestina) i els que foren detinguts a Espanya. Entre les xifres avançades, Josep Calvet, en els seus estudis de 2008 i 2014, reprèn la xifra total ja avançada per R. Belot de 80 000 evadits, entre resistents francesos, militars aliats i jueus que haurien passat pel conjunt del Pirineu. 126 L'historiador israelià Haïm Avni calcula que uns 30 000 jueus es van salvar pas, local i temporal ben delimitada. Igualment, s'han indicat les nombroses dificultats a què els fugitius van haver d

A. , Tots els historiadors -Avni i Calvet amb ellshan subratllat també la inestabilitat de la política envers els refugiats que va imperar durant tota la Segona Guerra Mundial. Una inestabilitat i una versatilitat (a vegades d'un dia per l'altre) tant a França com a Espanya, i fins i tot a Portugal, degudes a la influència de la política d'Alemanya, que es van palesar en l'atorgament de visats i autoritzacions de pas o, al contrari, en restriccions, prohibicions i fins i tot reconducció a la frontera, o, més dràsticament, en el tancament de les fronteres

. Calvet, Les muntanyes de la llibertat, p.15

E. Avni, . Franco-y-los, and . Judíos, 128. Calvet, Les muntanyes de la llibertat, pp.96-98

. Bibliografia-avni, . Haïm, . España, . Franco-y-los-judíos, ;. Madrid et al., Londres: S' évader de France sous l'occupation. París: Fayard, 1998. Berthelot, Martine. «Estudi de la conversió dels jueus al catolicisme (Barcelona, Altalena, 1982. Belot, Robert. Aux frontières de la liberté, vol.9, pp.127-175, 2013.

, Opposants et réfugiés du nazisme arrêtés en Espagne (1942-1943) : trois noms célèbres». Tamid, vol.12, pp.181-203, 1914.

A. Boitel and . Le-camp-de-rivesaltes, El pas de refugiats estrangers durant els anys de la Segona Guerra Mundial, Huyendo del Holocausto: Judíos evadidos del nazismo a través del Pirineo de Lleida. Lleida: Milenio, vol.37, pp.151-185, 1941.

. Calvet-i-bellera, Josep. Les muntanyes de la llibertat: El pas d'evadits pels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial. Barcelona: L'Avenç, 2008.

E. Eychenne, Les portes de la liberté: Le franchissement clandestin de la frontière espagnole dans les Pyrénées-Orientales de 1939 à 1945, Tolosa de Llenguadoc: Privat, 1985.

L. Pyrénées-de-la-liberté, Les évasions par l'Espagne 1939-1945. Tolosa de Llenguadoc: Privat, 1998.

A. Kaspi, Les Juifs pendant l'Occupation. París: Du Seuil, pp.1940-1944, 1991.

J. Larrieu, Vichy, l'occupation nazie et la résistance catalane. I. Chronologie des années noires. Prada: Terra Nostra, 1994. (Revista Terra Nostra, pp.89-90

S. Planas and . Shaya, Gertner o la legitimitat dels records: Viatge de retorn a Girona d'un jueu perseguit». Revista de Girona, núm, vol.266, pp.30-34, 2011.

R. Sala-rose, La penúltima frontera: Fugitivos del nazismo en España. Barcelona: Papel de Liar: Península, 2011.