R. Belot, Aux frontières de la liberté : Vichy, Madrid, Alger, Londres. S' évader de France sous l'occupation, 1998.

M. Berthelot, Memorias judías : Barcelona 1914-1954. Barcelone : Riopiedras, 2001.

J. Calvet and . Huyendo-del-holocausto, Judíos evadidos del nazismo a través del Pirineo de Lleida. Lleida : Milenio, 2014. -Les muntanyes de la llibertat : El pas d'evadits pels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, L'Avenç, 2008.

, Exteriores saca del olvido a 18 funcionarios que salvaron las vidas de 8.000 judíos durante el Holocausto, vol.27

É. Eychenne and . Les, Toulouse : Privat, 1985. -Pyrénées de la liberté : Les évasions par l'Espagne 1939-1945. Toulouse : Privat, 1939.